Over

Over mijzelf:

  • Ik ben Fer van Heijzen, oprichter en eigenaar van Van Heijzen Management Consultancy (handelsnaam van PuntoHey BV) met inmiddels meer dan 30 jaar ervaring;
  • Ik haal mijn energie uit trajecten waarin ik visie, strategie, innovatie, implementatie en mensen op een slimme en effectieve manier bij elkaar kan brengen;
  • Ik ben zeer goed in staat business units, afdelingen en/of (project)teams te binden aan een gemeenschappelijke visie en gezamenlijke doelstellingen en met hen aan de slag te gaan die doelstellingen daadwerkelijk te realiseren;
  • Ik ben gewend een goede balans te vinden tussen markt en commercie, klant- en bedrijfsbelang en de eisen vanuit toezichthouder en wetgever;
  • Met mijn kennis van en ervaring met strategie ontwikkeling, productmanagement en –ontwikkeling, de noodzakelijke besluitvormingsprocessen en de onderliggende processen en automatisering ben ik een goede gesprekspartner voor raad van bestuur, directie en management van zowel de business als van staf- en ondersteunende afdelingen;
  • Door mijn operationele managementervaring ben ik geloofwaardig als manager en begeleider van veranderingsprocessen;
  • Het werken met expert professionals vind ik telkens weer een dankbare uitdaging.

Op linkedin kunt u meer over mij vinden: nl.linkedin.com/in/fervanheijzen/